FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Zorgverlof ook voor vrienden en bekenden

13 december 2013

Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. Dat is een maatregel die het kabinet heeft aangekondigd. Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
Het kabinet neemt deze maatregel omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben. Meer mensen zijn alleenstaand en er is niet altijd een gezinslid dat de zorg op zich kan nemen. Het recht op zorgverlof geldt voortaan voor alle vormen van zorg. Nu bestaat alleen recht op langdurend zorgverlof als het om een levensbedreigende ziekte gaat, kortdurend zorgverlof geldt al voor alle zorg voor zieken. Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Daar komen drie dagen onbetaald verlof bij. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren. Voortaan kan een partner dus een week verlof opnemen na de geboorte van het kind. Werkgevers zijn erg gekant tegen deze laatste uitbreiding van verlofmogelijkheden.
Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop een voorstel voor maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof. In dit wetsvoorstel wordt ook geregeld dat ouders van couveusekinderen recht hebben op meer weken verlof nadat het kindje uit het ziekenhuis komt.