FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Zorgverzekeraar mag vrije artsenkeuze niet belemmeren

14 juli 2014

Een zorgverzekeraar mag de vergoeding van een behandeling niet zo laag vaststellen dat de verzekerde belemmerd wordt in de vrije keuze van een zorgaanbieder.

Verzekeraars zijn vrij bij het bepalen van de vergoeding voor behandelingen van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dat is geregeld in het zogenoemde artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Maar de vergoeding mag niet zo laag zijn dat dit de vrije artsenkeuze belemmert.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, waarmee eerdere uitspraken van lagere rechtbanken bevestigd zijn. De zaak draaide om een geschil tussen zorgverzekeraar CZ en de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Momentum. De behandelingen daar vallen onder het basispakket, maar omdat Momentum geen contract heeft met CZ, krijgen CZ-verzekerden met een naturapolis slechts 50 procent van het marktconforme tarief vergoed. De Hoge Raad oordeelt dat dat 75 procent moet zijn.