FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Langer ouderschapsverlof ingegaan voor partner

4 januari 2019

Per 1 januari is het ouderschapsverlof voor de partner van de moeder verlengd van twee dagen naar een hele week vrij na de geboorte van een baby.
De Wet Inwerkingtreding Extra Geboorteverlof (WIEG) die op 1 januari is ingegaan, zorgt voor ruimere verlofmogelijkheden. Tot eind 2018 kregen partners na de geboorte van een baby twee dagen geboorteverlof, betaald door de werkgever. Dat zijn vanaf 1 januari 2019 vijf dagen. De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamhulp net weg is of later. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden zo verruimd, tot maximaal zes weken.