FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Consumentenvertrouwen in maart gelijk gebleven

20 maart 2020

De stemming onder consumenten verandert niet. Althans, volgens een peiling van voor de strenge coronamaatregelen. Het consumentenvertrouwen is in maart -2. Het oordeel over het economisch klimaat is negatiever, de koopbereidheid een fractie hoger.

Ongeveer 85 procent van de respondenten van het consumentenonderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Het CBS meldt dat het effect van deze maatregelen nog niet volledig tot uiting in het gemeten consumentenvertrouwen van maart. In de enquêtes die na 12 maart zijn igevuld, is wel een dalende trend te zien in het gerapporteerde vertrouwen. Het oordeel over het economisch klimaat in de komende 12 maanden verslechtert wel fors in maart, maar dat wordt gecompenseerd door een verbetering van het oordeel over de economische situatie van de afgelopen 12 maanden en een lichte stijging van de koopbereidheid.
Met -2 ligt het consumentenvertrouwen in maart boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).