FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

DNB voorziet een stevige economische dip

27 maart 2020

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) voorziet een stevige economische dip als gevolg van het coronavirus, maar ziet ook dat Nederland een relatief gunstige uitgangspositie heeft, dankzij de buffers die in de afgelopen jaren zijn aangelegd.
“We hebben de afgelopen jaren gehamerd op het aanleggen van buffers en hierdoor hebben we de noodzakelijke weerstand opgebouwd. De les van deze crisis, want we gaan een stevige dip tegemoet, moet er dan ook op gericht zijn deze buffers op termijn weer op niveau te krijgen”, aldus Knot. Hij voegde eraan toe dat het herstelbeleid zo ingericht moet zijn dat het bijdraagt aan duurzame groei en vergroening van de economie. Wanneer er aan economisch herstel gedacht kan worden, hangt af van wanneer het virus onder controle is. Zolang hier geen helderheid over is, houdt DNB rekening met alle scenario’s. Ook als dat betekent dat de economie langer in een “winterslaap” blijft, zoals Knot het verwoordde.