FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Inkomen huishoudens 1,6 procent hoger in 2019

24 maart 2020

Het inkomen van huishoudens was in 2019 1,6 procent hoger dan een jaar
eerder. Zowel de beloning van werknemers steeg (4,7 procent) als het
inkomen van zelfstandigen (5,3 procent).
Het financieel vermogen van huishoudens nam, exclusief pensioenaanspraken, toe tot bijna 200 miljard euro. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de beloning van werknemers met 17,1 miljard euro tot 377,9 miljard euro. De beloning per arbeidsjaar nam toe, met 2,6 procent. De groei van de beloning komt vooral dankzij het aantal banen. Het gemiddeld aantal banen in Nederland nam in 2019 met 188 duizend toe tot 10,7 miljoen banen. De banen van werknemers namen met 175 duizend banen toe. Naast de werknemers zagen ook zelfstandigen hun inkomen toenemen, met 3,8 miljard euro. Voor zelfstandigen kwamen er 13 duizend banen bij.