FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Pensioenfonds Zorg en Welzijn laat premie in 2020 gelijk

27 november 2019

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) houdt de pensioenpremie in 2020 gelijk. Het pensioenfonds kan de pensioenen ook niet mee laten groeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. Ook de komende jaren verwacht PFZW de pensioenen niet te kunnen verhogen.
PFZW beheert de pensioenen van bijna 2,9 miljoen oud- en huidige werknemers in de zorgsector. De pensioenpremie voor 2020 bedraagt net als in 2019 23,5 procent. Ook het opbouwpercentage van 1,75 procent blijft hetzelfde. Het fonds houdt er rekening mee dat de premie in 2021 wel moet worden verhoogd, de pensioenopbouw moet worden verlaagd of een combinatie van die twee ingrepen wordt ingezet. Pas als het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110 procent behaalt, mag het de pensioenuitkeringen weer verhogen. “Daar zijn we nu nog ver van verwijderd”, aldus PFZW.