FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Ruim 200.000 werkenden minder door corona

19 juni 2020

Het aantal mensen met betaald werk is in mei 2020 verder afgenomen, met 24.000. Deze daling is minder groot dan in april, toen het aantal met 160.000 afnam. Gerekend vanaf maart 2020 is het aantal werkenden met 201.000 gedaald tot 8,9 miljoen.
UWV registreerde eind mei 301.000 lopende WW-uitkeringen, dat is een toename van 9.000 ten opzichte van een maand eerder.
In mei 2020 telde Nederland 330.000 werklozen. Het aantal lag daarmee 16.000 hoger dan in april en 56.000 hoger dan in februari. Het grootste deel, 38.000, was jonger dan 25 jaar. Het werkloosheidspercentage kwam hiermee voor mei op 3,6, hetzelfde niveau als begin 2019. In maart was het werkloosheidscijfer nog 2,9 procent, in april 3,4 procent.