FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Vooral meer 55-plussers aan het werk

25 november 2019

In het derde kwartaal van 2019 waren er 9,0 miljoen personen met betaald werk. Dat zijn er 106.000 meer dan eind 2018. Ruim 60 procent van die groei komt voor rekening van 45- tot 75-jarigen, vooral het aantal werkende 55-plussers nam toe, aldus het CBS.
Vooral het aantal werkende 55- tot 65-jarigen en 65-plussers stijgt de laatste jaren sterk. In het eerste kwartaal van 2014 was het aantal werkende 55- tot 65-jarigen net geen 1,3 miljoen, in het derde kwartaal van 2019 ruim 1,6 miljoen. Werkende 65-plussers groeiden in aantal van 178.000 in het eerste kwartaal van 2014 naar 265.000 in het derde kwartaal van 2019.
In de jongere leeftijdsgroepen gingen er in de eerste drie kwartalen van 2019 niet of nauwelijks meer mensen aan het werk. Bij 45-plussers is dat nog wel het geval. Die toename is vooral zichtbaar bij vrouwen in die leeftijdsgroep: de nettoarbeidsparticipatie groeide bij hen van 52,0 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar naar 53,1 procent in het derde kwartaal van 2019. Bij mannen van 45 tot 75 jaar groeide de arbeidsparticipatie van 65,3 naar 65,6 procent.