FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Werkloosheid gedaald naar 3,0 procent

21 februari 2020

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand toe en bedroeg in januari 9,1 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 13.000 per maand naar nu 284.000.
Het werkloosheidspercentage kwam in januari uit op prcies 3,0. Het UWV registreerde eind januari 241.000 lopende WW-uitkeringen. In januari van dit jaar waren er dus 284.000 werklozen. Voor het eerst sinds de maandmetingen in 2003 ligt dat aantal onder de 300.000. Het vorig laagterecord op basis van maandcijfers werd in april 2019 bereikt. Daarna nam de werkloosheid licht toe en daalde in december en januari weer. Als percentage van de beroepsbevolking was de werkloosheid met 3,0 ook niet eerder zo laag sinds er maandcijfers worden samengesteld.